XXXVI. Sjezd Slovenské a České společnosti alergologie a klinické imunologie

EXBIO Vás zve na návštěvu našeho stánku na XXXVI. Sjezdu Slovenské a České společnosti alergologie a klinické imunologie .

Na Vaši návštěvu se těší Kateřina Marešová.
Bližší informace