XXXIV. Olomoucké hematologické dny

TERMÍN:  26.–28. 5. 2022

 

  • významný hematologický kongres

  • každoročně více než 600 účastníků, včetně přednášejících ze zahraničí

  • kvalitní organizační tým a zázemí pro formální i společenské setkávání


Akce se koná pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D. ředitele FN Olomouc a prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc. děkana LF UP v Olomouci.

Pořádají HAIMAOM, nadace na podporu transplantace kostní dřeně ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci a Hemato-onkologickou klinikou FNOL a LF UP

Přihlásit se můžete do 20. 3. 2022
https://www.olhemdny.cz/

Těšíme se na Vás