Matriks Biotek®

Biotechnologická firma Matriks Biotek® je výrobcem SHIKARI® ELISA kitů pro kvalitativní a kvantitativní analýzu hladiny biologických terapeutik (infliximab, adalimumab a etanercept a dalších) a protilátek proti nim v séru a plasmě pacientů léčených těmito terapeutiky.

Výhody SHIKARI® ELISA kitů:

  • Nízké objemy vzorků (10–25 µl)
  • Krátké inkubační časy (55–140 min)
  • Expirace 1 rok, doprava souprav probíhá při pokojové teplotě
  • Krátké dodací termíny (cca 5 dní)


Všechny soupravy Shikari® ELISA jsou vyrobeny podle systému kvality ISO 13485 a mají značku CE IVD.

 
Ceny produktů firmy Matriks Biotek® Vám rádi sdělíme telefonicky (+420 261 090 666) či e-mailem.

Dodací lhůty u produktů firmy Matriks Biotek® se pohybují okolo 5 - 7 dnů.

ON-LINE katalog a vyhledávač produktů firmy Matriks Biotek® ZDE

   

NOVINKY a podrobnější informace k vybraným produktům firmy Matriks Biotek naleznete zde...