SARS-CoV-2 and COVID-19 Pathogenesis: A Review

Přečtěte si komplexní informaci o SARS-CoV-2, kterou pro Vás připravila Glenna Burmer, M.D., Ph.D., Chief Scientific Officer firmy LifeSpan BioSciences, ve spolupráci s kolegy Markem Burmerem a Vagmitou Pabuwal

Článek v PDF formátu je ke stažení ZDE... 

Vyberte si z nabídky TOP 20 produktů firmy Exalpha - nyní součást firmy Nordic MUbio / LifeSpan BioSciencesFIX&PERM® Cell Fixation and Permeabilization Kit (CE), BrdU Cell Proliferation Assay Kit, DNA Fragmentation Detection Kit a řada dalších...

Tabulka ve formátu EXCEL je ke stažení ZDE
 
 
 

pathplus-1.jpgPathPlus™ Cancer Antibodies - Best-In-Class, Pathologist Validated

Série protilátek LSBio PathPlus ™ Cancer zahrnuje jak rutinně zavedené nádrové biomarkery (protilátky pro IHC aplikaci), tak i protilátky využívané při výzkumu širších otázek o etiologii, subklasifikaci a patogenezi rakoviny (molekulární markery apod.).
 
Skupinu Molekulárních markerů využívají výzkumní pracovníci ve výzkumných laboratořích zejména při studiu možností genomické sub-klasifikace nádorových onemocnění nebo pro identifikaci noých diagnostických, prognostických nebo monitorovacíchznaků nádorů.
 
Molekulární markery také zahrnují protilátky užitečné pro studium mutací nebo translokací, buněčné proliferace, imunitní odpovědi na nádor, apoptózy nebo angiogeneze. Tato široká třída markerů byla vyvinuta a vyrobena firmou LSBio jako účinný nástroj pro všechny, kdo zkoumají etiologii a patogenezi rakoviny.
 
PathPlus™ Cancer

 
PathPlus™ Neuroscience Antibodies - Best-In-Class, Pathologist Validated

Řada protilátek LSBio PathPlus ™ Neuro je určena pro imunohistochemické aplikace v neurovědě a neurobiologii.
 
Ať již zkoumáte vývoj nervů, neurodegenerativní poruchy nebo rakoviny nervového původu, výrobce garantuje, že protilátky PathPlus Neuro ™ budou fungovat ve Vašich pokusech s nejvyšší specificitou a citlivostí.
 
Protilátky LSBio PathPlus ™ představují reagencie nejvyšší kvality, které byly výrobcem optimalizovány pro výzkum patologických aplikací.
 
Tato řada reagencií byla vybrána z tisíců protilátek testovaných v imunohistochemii na formalínem fixovaných parafinových řezech tkání (FFPE) tak, abyste s jejich pomocí dosáhli nejlepších možných výsledků. Každá protilátka byla testována na 21 lidských tkáních, včetně specializovaných tkání, jako jsou rakoviny nebo mozkové oblasti, ve srovnání s až 20 různými protilátkami proti tomuto cíli a hodnocena podle specificity a citlivoti. Protilátky, které vykazovaly nejvyšší specifičnost a nejméně nespecifické barvení na formalínem fixovaných parafínových tkáních, jsou nyní k dispozici pro Váš výzkum, označené značkou PathPlus ™.
 
All PathPlus™
PathPlus™ Neuro

13 000 ORF Clones v Ready-to-use expresních vektorech

cDNA.jpg
Produkty pro molekulární biologii LSBio nabízí široký výběr více než 13 000 cDNA, z nichž každá je k dispozici buď v klonovacím vektoru, nebo v jednom ze čtrnácti různých expresních vektorů připravených k okamžitému použití.
 
Klony cDNA / ORF jsou zásadní pro studium funkce proteinů a genové exprese. Ověřené klony ORF dávají výzkumníkovi možnost přímo zahájit analýzu proteinů a studie exprese bez trávení drahocenného času izolací RNA, syntézou cDNA, klonováním a sekvenací.
 
 
  • Všechny klony jsou ověřeny (100% shoda) s GenBank, Ensembl a Swiss-
  • Prot Každý klon je k dispozici ve 14 různých expresních vektorech připravených k okamžitému použití
  • Vorf-clones.jpgýběr ze 6 Epitope Tags (N- nebo C-koncových): FLAG, His, Myc, GFP, HA nebo OFP
     
    Cílem firmy LSBio je nabídnout spolehlivé a komplexní produkty pro molekulární biologii, které urychlí Váš výzkum a pomohou upřednostnit vaše výzkumné požadavky.
 

NOVĚ POD LOGEM FIRMY LifeSpan Biosciences najdete produkty převzatých firem:

Exalpha Biologicals

Firma založená před více než 20ti lety se zaměřením na primární protilátky, proteiny, peptidy, kity, pufry - více informací naleznete na tomto odkaze: https://www.exalpha.com/
 
Everest Biotech

Od roku 2000 se tato firma specializuje na kozí polyklonální protilátky a další reagencie, které nabízejí jako alternativu ke zboží od firmy SantaCruz Biotechnology. Po uzavření Americkým ministerstvem zemědělství (USDA) v oblasti podnikání s kozími protilátkami ve společnosti SantaCruz Biotechnology, se společnost Everst Biotech pustila do přísného testování, aby poskytla na výzkumný a komerční trh s kozími protilátkami rovnocenné alternativy. Jejich další nabídku najdete na: https://everestbiotech.com/