ImmunoReagents

Firma ImmunoReagents je přímý americký výrobce kvalitních protilátek a reagencií používaných ve výzkumu a in vitro diagnostice.
 
Produkty firmy ImmunoReagents zahrnují širokou škálu sekundárních protilátek, pokrývající široké spektrum imunoglobulinů z různých živočišných druhů a křížově absorbovaných pro zajištění vysoké specificity. 

Immunoreagents nabízí také primární polyklonální protilátky proti hormonům, rakovinovým markerům, srdečním markerům a sérovým proteinům.
 
Všechny produkty jsou vyráběny v souladu s pokyny cGMP a normami systému kvality ISO.
 
Ceny produktů firmy ImmunoReagents Vám rádi sdělíme telefonicky (+420 261 090 666) či e-mailem.

Dodací lhůty u produktů firmy ImmunoReagents se pohybují okolo 1-2 týdnů.

ON-LINE katalog a vyhledávač produktů firmy ImmunoReagents ZDE
   

NOVINKY a podrobnější informace k vybraným produktům firmy ImmunoReagents naleznete zde...