Stabilizace aktivačních markerů T-buněkTFX-1.jpg

Měření aktivace T lymfocytů je hojně využíváno při hodnocení imunitní odpovědi. Po odběru vzorku a během jeho zpracování však může dojít k umělé aktivaci T-buněk. TransFix® je možno použít v řadě postupů ke stabilizaci aktivovaných populací buněk. Níže je uveden výběr publikací, v nichž byla popsána stabilizace vzorku pomocí TransFix® činidla při studiu aktivace T-buněk:

  • Měření aktivace imunitního systému při infekci HIV-2
  • Zachování profilů aktivace T-buněk u celiakie
  • Stabilizační profil aktivace T-buněk v reakci na terapeutické protilátky

 


ZKUMAVKY PRO ODBĚRY A SKLADOVÁNÍ VZORKŮTVTs-1.jpg

 
Firma Caltag vyrábí a dodává vakuové odběrové zkumavky TransFix / EDTA (TVT).
 
Zkumavky je možno použít přímo k odběru a k uchování vzorků plné krve pro imunofenotypizaci pomocí průtokové cytometrie. TVT jsou předem naplněny dostatečným množstvím TransFixu obsahujícího K3EDTA pro okamžitou antikoagulaci a stabilizaci 3 ml nebo 9 ml krve po dobu až 14 dnů.
 
Všechny TVT zkumavky jsou určeny pro použití v diagnostice (CE IVD).
 
Výhody TVT zkumavek:

  • Snížení variability:

Zkumavky zajišťují integritu vzorku během přepravy, např. při svozech z různých odběrových míst či výměnu materiálu mezi testovacími laboratořemi (mezilaboratorní srovnávání apod.).
Snížení variability před analýzou - všechny vzorky jso zastabilizovány ve stejném časovém bodě (v okamžiku odběru vzorku).
TVT zkumavky snižují dopad neočekávaných zpoždění v analýze fixovaných vzorků

  • Pohodlí:

Snadné použití - odebírejte krev přímo do TVT zkumavek obsahujících TransFix® a poté promíchejte převrácením.
Minimální doba „hands-on“ na sběrných místech - nijak se neliší od jiných typů odběrových zkumavek
Snížené náklady - fixované vzorky je možno odebíraz ze zkumavky postupně - pro různé analýzy, distribuci do více laboratoří, popř. pro opakování značení / měření apod.
   
   

ZKUMAVKY PRO FIXACI MOZKOMÍŠNÍ TEKUTINY (CSF)CSF-2.jpg

 

Analýza bílých krvinek v CSF metodou průtokové cytometrie je využívána při diagnostice řady onemocnění a poruch. Vzorek odebraný do CSF TransFix® zkumavek může být použit pro měření absolutního počtu buněk a detekci vzácných událostí s vysokou citlivostí a specificitou. Buňky ve vzorcích CSF bývají obvykle v nízkých počtech a rychle se degradují v ex vivo podmínkách.

 
Zkumavky na vzorky TransFix® / EDTA CSF obsahují TransFix®, který byl optimalizován pro stabilizaci klíčových leukocytových markerů CSF po dobu až 72 hodin.
  
  

Potřebujete stabilizovat již odebrané vzorky, nebo např. větší objemy vzorků?BULK-1.jpg

Pak je pro Vás ideálním řešením TransFix® A Cellular Antigen Stabilisation Reagent - BULK

 

Transfix® Bulk je určen ke stabilizaci vzorků lidské plné krve pro imunofenotypizaci bílých krvinek průtokovou cytometrií.
Produkt je dodáván ve dvou velikostech balení: 1ml nebo v 20ml.
 
TransFix® lze použít pro různé typy vzorků včetně: mozkomíšního moku, lymfatických uzlin, kostní dřeně, živočišné krve, cirkulujících nádorových buněk, RNA bez buněk a izolace exosomů.
 
Přehled literatury o použití Transfix® stabilizace ve všech výše uvedených typech vzorků naleznete zde.
   
   

Podrobné informace k produktům firmy Cytomark, ceny a termíny dodání Vám rádi sdělíme telefonicky (+420 261 090 666) či e-mailem na info@exbio.cz.