TFX.jpgStabilizace aktivačních markerů T-buněk

Měření aktivace T lymfocytů je hojně využíváno při hodnocení imunitní odpovědi. Po odběru vzorku a během jeho zpracování však může dojít k umělé aktivaci T-buněk. TransFix® je možno použít v řadě postupů ke stabilizaci aktivovaných populací buněk. Níže je uveden výběr publikací, v nichž byla popsána stabilizace vzorku pomocí TransFix® činidla při studiu aktivace T-buněk:

  • Měření aktivace imunitního systému při infekci HIV-2
  • Zachování profilů aktivace T-buněk u celiakie
  • Stabilizační profil aktivace T-buněk v reakci na terapeutické protilátky

 


TVTs.jpgZKUMAVKY PRO ODBĚRY A SKLADOVÁNÍ VZORKŮ

 
Firma Caltag vyrábí a dodává vakuové odběrové zkumavky TransFix / EDTA (TVT).
 
Zkumavky je možno použít přímo k odběru a k uchování vzorků plné krve pro imunofenotypizaci pomocí průtokové cytometrie. TVT jsou předem naplněny dostatečným množstvím TransFixu obsahujícího K3EDTA pro okamžitou antikoagulaci a stabilizaci 3 ml nebo 9 ml krve po dobu až 14 dnů.
 
Všechny TVT zkumavky jsou určeny pro použití v diagnostice (CE IVD).
 
Výhody TVT zkumavek:

  • Snížení variability:

Zkumavky zajišťují integritu vzorku během přepravy, např. při svozech z různých odběrových míst či výměnu materiálu mezi testovacími laboratořemi (mezilaboratorní srovnávání apod.).
Snížení variability před analýzou - všechny vzorky jso zastabilizovány ve stejném časovém bodě (v okamžiku odběru vzorku).
TVT zkumavky snižují dopad neočekávaných zpoždění v analýze fixovaných vzorků

  • Pohodlí:

Snadné použití - odebírejte krev přímo do TVT zkumavek obsahujících TransFix® a poté promíchejte převrácením.
Minimální doba „hands-on“ na sběrných místech - nijak se neliší od jiných typů odběrových zkumavek
Snížené náklady - fixované vzorky je možno odebíraz ze zkumavky postupně - pro různé analýzy, distribuci do více laboratoří, popř. pro opakování značení / měření apod.
   
   

CSF.jpgCSF-1.jpgZKUMAVKY PRO FIXACI MOZKOMÍŠNÍ TEKUTINY (CSF)

 

Analýza bílých krvinek v CSF metodou průtokové cytometrie je využívána při diagnostice řady onemocnění a poruch. Vzorek odebraný do CSF TransFix® zkumavek může být použit pro měření absolutního počtu buněk a detekci vzácných událostí s vysokou citlivostí a specificitou. Buňky ve vzorcích CSF bývají obvykle v nízkých počtech a rychle se degradují v ex vivo podmínkách.

 
Zkumavky na vzorky TransFix® / EDTA CSF obsahují TransFix®, který byl optimalizován pro stabilizaci klíčových leukocytových markerů CSF po dobu až 72 hodin.
  
  

Potřebujete stabilizovat již odebrané vzorky, nebo např. větší objemy vzorků?

Pak je pro Vás ideálním řešením TransFix® A Cellular Antigen Stabilisation Reagent - BULK

 

BULK.jpgTransfix® Bulk je určen ke stabilizaci vzorků lidské plné krve pro imunofenotypizaci bílých krvinek průtokovou cytometrií.
Produkt je dodáván ve dvou velikostech balení: 1ml nebo v 20ml.
 
TransFix® lze použít pro různé typy vzorků včetně: mozkomíšního moku, lymfatických uzlin, kostní dřeně, živočišné krve, cirkulujících nádorových buněk, RNA bez buněk a izolace exosomů.
 
Přehled literatury o použití Transfix® stabilizace ve všech výše uvedených typech vzorků naleznete zde.
   
   

Podrobné informace k produktům firmy Cytomark, ceny a termíny dodání Vám rádi sdělíme telefonicky (+420 261 090 666) či e-mailem na info@exbio.cz.