WEBINÁŘ FIRMY BIOLEGEND - NENECHTE SI UJÍT!!!

Single-Cell Multiomics Resolves a Sharp Disease-State Shift between Mild and Moderate COVID-19

Yapeng Su, Ph.D.
Leroy Hood Lab, Institute for Systems Biology

Imunitní reakce hostitele v odpověď na infekci virem SARS-CoV-2 zůstávají stále nedostatečně charakterizované a neúplně pochopené, navzdory jejich zásadní důležitosti pro zvládnutí infekce.
 
Na tomto webináři představí Dr. Yapeng Su z Ústavu systémové biologie integrovanou analýzu klinických měření 139 pacientů s COVID-19, zahrnující multiomiku jejich plasmy a imunitních buněk. Zkoumané vzorky ze sériových odběrů krve, uskutečněných během prvního týdne po stanovení diagnózy, reprezentovaly všechny úrovně závažnosti onemocnění.
 
Dr. Su a jeho kolegové identifikovali zásadní posun mezi mírným a středně těžkým onemocněním, kdy je zvýšená zánětlivá signalizace doprovázena ztrátou specifických tříd metabolitů a metabolických procesů. V tomto stresovém prostředí se v plazmě pacientů se středně závažným onemocněním objevuje mnoho neobvyklých fenotypů imunitních buněk, což se zesiluje s rostoucí závažností onemocnění.
 
Aby zachytili, jak se různé třídy imunitních buněk koordinují v reakci na SARS-CoV-2, spojili více než 120 000 imunitních funkcí do integrující osy imunitní odpovědi, která se nezávisle přizpůsobuje hlavním změnám složení plazmy, klinickým ukazatelům srážení krve a prudkému přechodu mezi mírným a středním onemocněním.
 
Závěry celé studie naznačují, že nejúčinnějším prostředkem pro terapeutický zásah může být mírné onemocnění.

DATUM: 17/2/2021 (středa) ve 20.00 hodin našeho času
 

NOVÉ REAGENCIE PRO VÝZKUM SARS-CoV-2SARS-CoV-2.png


Firma BioLegend se zapojila do podpory vědecké komunity v poznávání a charakterizaci viru SARS-CoV-2 a boji proti jeho šíření. V rámci této podpory firma BioLegend uvedla do prodeje řadu nových reagencií a připravila ro Vás kompletní přehled reagencií určených pro následující oblasti:

  • Charakterizace imunitní odpovědi u pacientů s COVID-19 a modelů nemocí
  • Vývoj a validace souprav detekce virů
  • Sledování terapeutické odpovědi
  • Sledování kandidátů na vakcíny
  • Objev virových biomarkerů hostitele


Nabídku na jakékoli produkty Vám rádi připravíme - kontaktujte nás prosím e-mailem na info@exbio.cz nebo telefonicky na čísle +420 261 090 666.

 TS.png

TotalSeq ™ - oligo-konjugované protilátky firmy BioLegend

Objevte jedinečné fenotypy a pochopte expresi proteinu na úrovni jedné buňky s pomocí TotalSeq ™ produktů firmy BioLegend! Oligo-značené protilátky bezproblémově integrujte do stávajících jednobuněčných sekvenačních protokolů pro současnou charakterizaci takto označeného proteinu a RNA. TotalSeq ™ produkty Vám umožní proteogenomické analýzy - vysoce multiplexové studie s jednotlivými buňkami pro nové aplikace v medicíně, onkologii, imunologii, neurovědě a výzkumu kmenových buněk.
 
Nabídka TotalSeq ™ reagencií BioLegend zde...
   
   

Reagencie pro Imunocytochemii (ICC) a Imunohistochemii (IHC)Microscopy.jpg

BioLegend vyrábí a dodává širokou nabídku fluorescenčně značených protilátek pro fluorescenční mikroskopii (Brilliant Violet 421 ™, Brilliant Violet 510 ™ a Alexa Fluor® konjugáty). Nabídka zahrnuje také řadu doplňkových reagencií (barvičky pro sledování vitality buněk, subcelulární lokalizace a jaderná kontrastní barviva, pufry apod.)
 
Pro IHC aplikaci firma BioLegend nabízí protilátky vhodné pro barvení formalínem fixovaných řezů, zalitých do parafinu (FFPE) i pro řezy zmražených tkání.
 
Pro dobré odlišení aplikací je u protilátky uvedena aplikace následujícím způsobem:
HC-P = protilátky určené pro formalínem fixované řezy, zalité do parafinu (FFPE)
IHC-F = protilátky určené pro zmrazené řezy 

 
U produktů označených pouze IHC prosím zkontrolujte citace uvedené v literatuře a stanovte způsob přípravy tkáně na základě těchto informací.
 
IHC Detection Reagents
Alexa Fluor® 594 Conjugates for Microscopy
MitoSpy™ Mitochrondrial Probes
   
   

Multiplex soupravy LEGENDplex ™LPL.png

Soupravy BioLegend LEGENDplex ™ umožňují imunoanalýzy Vašich vzorků na bázi kuliček LEGENDplex ™ - umožní Vám kvantifikaci více rozpustných analytů současně v různých biologických vzorcích pomocí průtokového cytometru.

Soupravy jsou dodávány jako předdefinované panely, obsahující 3 až 13 znaků (např. Hematopoietic Stem Cell Panel), případně si můžete od firmy BioLegend nechat připravit vlastní panely.

Human Panels
Mouse Panels
Rat Panels

Každá souprava obsahuje dostatečné množství reagencií pro provedení nejméně 100 testů.

Test může být proveden na 96-jamkové destičce, což Vám umožní provádět např. test 40 vzorků plus 8 bodů standardní titrační křivky ve dvojím provedení (duplikátech), nebo lze samozřejmě měření provést FACS zkumavkách.

Pro analýzu testů LEGENDplex ™ poskytuje BioLegend bezplatně software pro analýzu dat LEGENDplex ™ pro PC i Mac.
   
   
   


Nabídku na jakékoli produkty Vám rádi připravíme - kontaktujte nás prosím e-mailem na info@exbio.cz nebo telefonicky na čísle +420 261 090 666.