NOVINKA V NABÍDCE FIRMY BIOLEGEND: SPARK DYES

 

Produkty z řady Spark Dyes Vám nabízejí možnost vyplnit spektrální prostory ve stávajících mezerách mezi používanými fluorochromy a maximalizovat tak flexibilitu panelu.
Tyto fluorochromy jsou výhodné vzhledem k jejich relativně úzkému emisnímu spektru, vysoké stabilitě a také dobré rozpustnosti.
Syntetická povaha Spark Dyes znamená, že nejsou tolik citlivé na standardní fixační prostředky, včetně organických rozpouštědel.

Spark Violet ™ 538
Spark Blue ™ 550
Spark YG ™ 570
Spark YG ™ 581
Spark NIR ™ 685
Spark Violet ™ 538

Chcete si tyto nové produkty firmy BioLegend vyzkoušet, nebo rovnou zařadit do panelu? Kontaktujte nás, cenovou nabídku Vám rádi zašleme obratem! info@exbio.czWEBINÁŘ s podporou FIRMY BIOLEGEND:

Reorganisation of the tumour microenvironment in response to KRASG12C inhibition in a model of lung adenocarcinoma


Termín: 3.2.2022 od 15 do 16 hod. našeho času 
Podrobnější informace k akci a přihláška k webináři ZDE...

 


 

Multiplex soupravy LEGENDplex ™  LPL.png

Soupravy BioLegend LEGENDplex ™ umožňují imunoanalýzy Vašich vzorků na bázi kuliček LEGENDplex ™ - umožní Vám kvantifikaci více rozpustných analytů současně v různých biologických vzorcích pomocí průtokového cytometru.

Soupravy jsou dodávány jako předdefinované panely, obsahující 3 až 13 znaků (např. Hematopoietic Stem Cell Panel), případně si můžete od firmy BioLegend nechat připravit vlastní panely.

Human Panels
Mouse Panels
Rat Panels

Každá souprava obsahuje dostatečné množství reagencií pro provedení nejméně 100 testů.

Test může být proveden na 96-jamkové destičce, což Vám umožní provádět např. test 40 vzorků plus 8 bodů standardní titrační křivky ve dvojím provedení (duplikátech), nebo lze samozřejmě měření provést FACS zkumavkách.

Pro analýzu testů LEGENDplex ™ poskytuje BioLegend bezplatně software pro analýzu dat LEGENDplex ™ pro PC i Mac.
   
   
   

 

NOVÉ REAGENCIE PRO VÝZKUM SARS-CoV-2SARS-CoV-2.png


Firma BioLegend se zapojila do podpory vědecké komunity v poznávání a charakterizaci viru SARS-CoV-2 a boji proti jeho šíření. V rámci této podpory firma BioLegend uvedla do prodeje řadu nových reagencií a připravila ro Vás kompletní přehled reagencií určených pro následující oblasti:

  • Charakterizace imunitní odpovědi u pacientů s COVID-19 a modelů nemocí
  • Vývoj a validace souprav detekce virů
  • Sledování terapeutické odpovědi
  • Sledování kandidátů na vakcíny
  • Objev virových biomarkerů hostitele


Nabídku na jakékoli produkty Vám rádi připravíme - kontaktujte nás prosím e-mailem na info@exbio.cz nebo telefonicky na čísle +420 261 090 666.

 TS.png

TotalSeq ™ - oligo-konjugované protilátky firmy BioLegend

Objevte jedinečné fenotypy a pochopte expresi proteinu na úrovni jedné buňky s pomocí TotalSeq ™ produktů firmy BioLegend! Oligo-značené protilátky bezproblémově integrujte do stávajících jednobuněčných sekvenačních protokolů pro současnou charakterizaci takto označeného proteinu a RNA. TotalSeq ™ produkty Vám umožní proteogenomické analýzy - vysoce multiplexové studie s jednotlivými buňkami pro nové aplikace v medicíně, onkologii, imunologii, neurovědě a výzkumu kmenových buněk.
 
Nabídka TotalSeq ™ reagencií BioLegend zde...
   
   

Reagencie pro Imunocytochemii (ICC) a Imunohistochemii (IHC)Microscopy.jpg

BioLegend vyrábí a dodává širokou nabídku fluorescenčně značených protilátek pro fluorescenční mikroskopii (Brilliant Violet 421 ™, Brilliant Violet 510 ™ a Alexa Fluor® konjugáty). Nabídka zahrnuje také řadu doplňkových reagencií (barvičky pro sledování vitality buněk, subcelulární lokalizace a jaderná kontrastní barviva, pufry apod.)
 
Pro IHC aplikaci firma BioLegend nabízí protilátky vhodné pro barvení formalínem fixovaných řezů, zalitých do parafinu (FFPE) i pro řezy zmražených tkání.
 
Pro dobré odlišení aplikací je u protilátky uvedena aplikace následujícím způsobem:
HC-P = protilátky určené pro formalínem fixované řezy, zalité do parafinu (FFPE)
IHC-F = protilátky určené pro zmrazené řezy 

 
U produktů označených pouze IHC prosím zkontrolujte citace uvedené v literatuře a stanovte způsob přípravy tkáně na základě těchto informací.
 
IHC Detection Reagents
Alexa Fluor® 594 Conjugates for Microscopy
MitoSpy™ Mitochrondrial Probes
   
   

Nabídku na jakékoli produkty Vám rádi připravíme - kontaktujte nás prosím e-mailem na info@exbio.cz nebo telefonicky na čísle +420 261 090 666.