Novinky firmy AAT Bioquest4GelCompariondigitalcatalog-1.jpg

POZOR - WEBOVÉ STRÁNKY NEJSOU KOMPATIBILNÍ S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER
 

Gelite ™ Safe DNA Gel Stain, nejlepší a nejrobustnější DNA značka pro barvení gelů 

Gelite ™ Safe je bezpečnou alternativou k EtBr pro vizualizaci DNA v agarózových a polyakrylamidových gelech. Barvička Gelite ™ Safe neprochází buněčnou membránou, nemůže proniknout do živých buněk a vázat se na DNA, čímž je gel prakticky necytotoxický a nemutagenní.

A navíc Vás cenově velmi příjemně překvapíme, např. ve srovnání se SYBR® Green....



Metody stanovení buněčné viability

Vyloučení poškozených buněk
Barvičky, které neprostupují membránou zdravých buněk označí buňky neživotaschopné s porušenou plasmatickou membránou.

 • Live or Dead™ Fixable Dead Cell Staining Nuclear DCS1
 • Nucleic Acid Stains
 • Trypan Blue Dyes

Oxidačně-redukční indikátory
Chromogenní a fluorogenní indikátory oxidačně-redukčního stavu buňky pomáhají vyhodnotit úroveň buněčného metabolismu.

 • Cell Meter™ Cell Quantification Kit
 • ReadiUse™ WST-8
 • Resazurin

Fluorescenční substráty esteráz
Tyto substráty dobře procházejí buněčnou membránou, ale poté, co je buněčné esterázy hydrolyzují, zůstává vzniklý fluorescenční produkt v životaschopných buňkách zadržen a umožní jejich identifikaci.

 • Cell Meter™ Cell Viability Assays Live or Dead™
 • Cell Viability Assays Esterase
 • Substrates for Cell Viability

Vyhodnocení membránového potenciálu mitochondrií
Pro časná stádia apoptózy je charakteristický pokles membránového potenciálu mitochondrií. Potenciometrické barvičky identifikují aktivní mitochondrie životaschopných buněk.

 • JC-1 and JC-10™ Dual Emission Probes
 • TMRE a TMRM
 • Rhodamine 123  
 

Reagencie pro kvantifikaci DNA a RNA

AAT_bio2.jpgZelená kvantifikační činidla Helixyte ™ dsDNA (kat. č 17597) a StrandBrite ™ (kat. č. 17611) jsou optimalizována pro detekci / kvantifikaci dvouvláknové DNA a jednovláknové RNA.

Mají vysokou afinitu k nukleovým kyselinám a po navázání nukleových kyselin silnou fluorescenci, což umožňuje přímou detekci i stopového množství nukleových kyselin v komplexních roztocích během několika minut, bez interference s jinými biomolekulami.

Výhody Helixyte ™ Green dsDNA a StrandBrite ™ Green RNA:
Vysoká citlivost: kvantifikace až 10 000x citlivější než měření UV absorbance
Selektivita: detekce není ovlivněna přítomností proteinů a krátkých oligonukleotidů, což činí kvantifikaci intaktních oligonukleotidů a nukleových kyselin v komplexních směsích, jako je sérum nebo plná krev, mnohem přesnější Jednoduchost: jednoduchý protokol, který nevyžaduje separační kroky, ideální pro automatizovaná měření

A samozřejmě, u firmy AAT Bioquest můžete objednat i "klasické" barvičky Hoechst a řadu dalších...

 

WEBINÁŘ AAT Bioquest - FUNDAMENTALS OF FLOW CXYTOMETRY (již proběhlo - záznam)

Záznam z webináře je určen jak začínajícím, tak zkušeným výzkumným pracovníkům, kteří chtějí zlepšit své znalosti v oblasti průtokové cytometre
Odkaz na záznam je ZDE... (pozor stránky nejsou kompatibilní v prohlížeči Internet Explorer) 

 

Secondary.png

iFluor sekundární reagencie 

Sekundární detekční reagencie z produktové řady iFluor ™ jsou optimalizována pro použití v široké škále aplikací založených na fluorescenci, včetně zobrazování buněk, průtokové cytometrie a Western blotu.
Konjugáty iFluor ™ jsou připraveny s použitím nejkvalitnějších sekundárních protilátek a streptavidinů a podrobují se přísným testům kontroly kvality. Aby byla zajištěna minimální nespecifická vazba a krosreaktivita, byly sekundární protilátky iFluor ™ afinitně čištěny a křížově adsorbovány.
 
K dispozici jsou také sekundární protilátky a streptavidinové konjugáty s HRP, biotinem a dalšími malými organickými značkami.
 
 

Minikatalogy ke stažení:

Calcium Detection Probes & Assay Kits
Physiological Probes & Assay Kits
Reactive Oxygen Species (ROS) Detection​
Cell Apoptosis & Proliferation
Cell Viability and Proliferation
Fluorescence Cell Imaging Probes & Kits
LabeLing antibodies and Biopolymers
 
 

Nabídku na jakékoli produkty Vám rádi připravíme - kontaktujte nás prosím e-mailem na info@exbio.cz nebo telefonicky na čísle +420 261 090 666.