Zpřístupnění výzkumné infrastruktury

Nové fluorescenční značky pro průtokovou cytometrii


je spolufinancován Evropskou unií.
 

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj v oblasti vývoje nových biomateriálů a technologií.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.


Rozpis nabízených služeb / technologií pro účely VaV:

  • Zpracování a příprava vzorků pro měření pomocí průtokové cytometrie (FACS)
  • Vysokokapacitní měření pomocí FACS spojeného s destičkovým HTS podavačem / s podavačem na zkumavky a vyhodnocování vývojových dat
  • Zpracování a příprava vzorků pro nízkokapacitní měření (promývací kroky pomocí chlazené centrifugy procesně spojené se zkumavkovým podavačem FACS) a vyhodnocování vývojových dat
  • Vývoj produkčních klonů pro přípravu biomateriálů, buněčné sortování, vývoj buněčné banky
  • Purifikace biomateriálů pomocí FPLC chromatografu se sběračem frakcí, včetně využití SW s online záznamem purifikačního procesu
  • Analýza a hodnocení purifikace, hodnocení výkonnosti chromatografických kolon (purifikačního procesu)
  • Analýza absorbčních spekter a stanovení koncentrace vyvíjených produktů


Zpřístupnění výzkumné infrastruktury je podmíněno splněním podmínek provozního řádu společnosti.
Bližší informace: info@exbio.cz


Vestec, 1.12.2022