EVROPSKÁ UNIE: Evropský fond pro regionální rozvoj a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Logo-EU_cesky.jpg
Tyto projekty:

Nové fluorescenční značky pro průtokovou cytometrii
Cílem projektu je rozšířit VaV kapacitu společnosti EXBIO Praha, a.s. pro realizaci vlastních výzkumných, vývojových a inovačních aktivit zejména v oblasti vývoje nových fluorescenčních značek pro přímé použití v průtokové cytometrii.

Upevnění pozice EXBIO Praha na mezinárodním trhu
Cílem projektu je prezentovat produkty EXBIO na mezinárodním fóru a posílit tak postavení společnosti na zahraničních trzích.

Zvýšení kapacity VaV ve společnosti EXBIO Praha
Cílem projektu je zvýšit VaV kapacitu společnosti EXBIO Praha, a.s. v oblasti vývoje nových biomateriálů a technologií.

Alergeny pro diagnostiku alergií pomocí funkčních testů
Cílem projektu je vývoj ucelené řady prototypů lyofilizovaných alergenových extraktů a rekombinantních alergenních komponent pro in vitro diagnostické použití v jednotestovém balení.

Fluorescenční značky pro použití ve zdravotnických prostředcích
Cílem projektu je vyvinout technologie přípravy specifických fluorescenčních značek, které umožní návrh, vývoj a následně výrobu skupiny nových produktů in vitro diagnostických (IVD) zdravotnických prostředků odpovídajících potřebám klinické praxe.

Vývoj stabilizovaných směsí fluorescenčně značených protilátek v jednotestovém balení pro průtokovou cytometrii
Cílem projektu je zvýšení kapacit vlastního VaV společnosti EXBIO Praha, a.s. v oblasti stabilizovaných směsí fluorescenčně značených protilátek v jednotestovém balení pro průtokovou cytometrii.

Využití rekombinantních alergenů a antigenů v klinické diagnostice
Cílem projektu je výrazné zlepšení a rozvinutí dosavadních diagnostických přístupů aplikovaných v klinických laboratořích pro kvantitativní diagnostiku vybraných alergií a bakteriálních infekcí.

EXBIO Praha, a.s. - výstavy a veletrhy v zahraničí v letech 2019 – 2022
Cílem projektu je prostřednictvím účasti EXBIO Praha a.s. na veletrzích a výstavách v zahraničí v letech 2019 - 2022 dosáhnout dalšího posílení postavení společnosti na zahraničních trzích.

Vývoj diagnostické soupravy pro vysoce citlivou detekci specifické poruchy krvetvorby paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH)
Cílem projektu je výzkum a vývoj komplexní soupravy pro diagnostiku onemocnění Paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH), založené na principu průtokové cytometrie.

jsou spolufinancovány Evropskou unií.

 

Projekty


Zvýšení kapacity VaV ve společnosti EXBIO Praha je spolufinancován Evropskou unií

Vývoj stabilizovaných směsí fluorescenčně značených protilátek v jednotestovém balení pro průtokovou cytometrii

jsou spolufinancovány Evropskou unií

Účelem projektů bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj v oblasti vývoje nových biomateriálů a technologií.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:

  • Zpracování a příprava vzorků pro měření pomocí průtokové cytometrie (FACS)

  • Vysokokapacitní měření pomocí FACS spojeného s destičkovým HTS podavačem a vyhodnocování vývojových dat

  • Zpracování a příprava vzorků pro nízkokapacitní měření (promývací kroky pomocí chlazené centrifugy procesně spojené se zkumavkovým podavačem FACS) a vyhodnocování vývojových dat

  • Vývoj lyofilizačních programů pro dlouhodobé stabilizace vyvíjených biomateriálů podle specifického zadání

  • Příprava stabilizovaných směsí fluorescenčně značených protilátek pomocí unikátní technologie vakuového sušení do jednotestového balení (testovací materiály pro jednorázové použití)

  • Vývoj produkčních klonů pro přípravu biomateriálů, buněčné sortování, vývoj buněčné banky

  • Purifikace biomateriálů pomocí FPLC chromatografu se sběračem frakcí, včetně využití SW s online záznamem purifikačního procesu

  • Analýza a hodnocení purifikace, hodnocení výkonnosti chromatografických kolon (purifikačního procesu)

  • Analýza absorbčních spekter a stanovení koncentrace vyvíjených produktů


Zpřístupnění výzkumné infrastruktury je podmíněno splněním podmínek provozního řádu společnosti.
Bližší informace: info@exbio.cz