EVROPSKÁ UNIE: Evropský fond pro regionální rozvoj a Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Logo-EU_cesky.jpg
Tyto projekty:

Upevnění pozice EXBIO Praha na mezinárodním trhu
Cílem projektu je prezentovat produkty EXBIO na mezinárodním fóru a posílit tak postavení společnosti na zahraničních trzích.

Zvýšení kapacity VaV ve společnosti EXBIO Praha
Cílem projektu je zvýšit VaV kapacitu společnosti EXBIO Praha, a.s. v oblasti vývoje nových biomateriálů a technologií.

Alergeny pro diagnostiku alergií pomocí funkčních testů
Cílem projektu je vývoj ucelené řady prototypů lyofilizovaných alergenových extraktů a rekombinantních alergenních komponent pro in vitro diagnostické použití v jednotestovém balení.

Fluorescenční značky pro použití ve zdravotnických prostředcích
Cílem projektu je vyvinout technologie přípravy specifických fluorescenčních značek, které umožní návrh, vývoj a následně výrobu skupiny nových produktů in vitro diagnostických (IVD) zdravotnických prostředků odpovídajících potřebám klinické praxe.

Vývoj stabilizovaných směsí fluorescenčně značených protilátek v jednotestovém balení pro průtokovou cytometrii
Cílem projektu je zvýšení kapacit vlastního VaV společnosti EXBIO Praha, a.s. v oblasti stabilizovaných směsí fluorescenčně značených protilátek v jednotestovém balení pro průtokovou cytometrii.

Využití rekombinantních alergenů a antigenů v klinické diagnostice
Cílem projektu je výrazné zlepšení a rozvinutí dosavadních diagnostických přístupů aplikovaných v klinických laboratořích pro kvantitativní diagnostiku vybraných alergií a bakteriálních infekcí.

EXBIO Praha, a.s. - výstavy a veletrhy v zahraničí v letech 2019 – 2022
Cílem projektu je prostřednictvím účasti EXBIO Praha a.s. na veletrzích a výstavách v zahraničí v letech 2019 - 2022 dosáhnout dalšího posílení postavení společnosti na zahraničních trzích.

jsou spolufinancovány Evropskou unií.

 

Projekt


Zvýšení kapacity VaV ve společnosti EXBIO Praha je spolufinancován Evropskou unií

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj v oblasti vývoje nových biomateriálů a technologií.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:

- Měření a vyhodnocování vývojových dat v destičkovém HTS podavači (vysokokapacitní měření)
- Měření a vyhodnocování vývojových dat ve zkumavkovém podavači (nízkokapacitní měření)
- Analýza a hodnocení purifikace, hodnocení výkonnosti chromatografických kolon s využitím SW s online záznamem
- Vývoj produkčních klonů, sortování, vývoj buněčné banky
- Zpracování a příprava vzorků pro měření pomocí FACS
- Lyofilizace, purifikace pomocí FPLC chromatografu se sběračem frakcí
- Analýza absorbčních spekter a stanovení koncentrace vyvíjených produktů

Zpřístupnění výzkumné infrastruktury je podmíněno splněním podmínek provozního řádu společnosti.
Bližší informace: info@exbio.cz