System Certification ISO 9001:2000
Exbio Antibodies CZ / SK eShop


Nanovex Biotechnologies je nová inovativní firma zaměřená na vývoj a výrobu nanovesikulů a nanočástic pro celou řadu aplikací.-    Pronanosomy určené k enkapsulaci biologického nebo jiného materiálu,
      biokonjugovatelné, rovněž možnost fluorescence

-    Zlaté a stříbrné nanočástice určené ke konjugaci i konjugované

-    Fluorescenční uhlíkové partikule Carbon dots

-    Partikule PLGA (poly lactide-co-glycolide) k biodistribuci látek 

-    Transfektosomy určené k transfekci s minimální cytotoxicitouSchema přípravy nanovesikulů z pronanosomů. Vstříknutí látky určené k enkapsulaci (protein, DNA, lék aj.) a třepání, přičemž jeho způsob ovlivňuje výslednou podobu vesikulů. Malé unilamelární vesikuly (SUV) vznikají za pomoci sonikace. Mají nižší enkapsulační účinek, ale homogenní velikost a jsou pro buňky snáze přístupné. Multilamelární vesikuly vznikají mírnějším třepáním, jsou snáze získatelné a s vysokým enkapsulačním účinkem, ale mají heterogennější velikost. 


produkt
poznámka
množství
Pronanosome Nio-N
základní typ
24 lahviček, v každé 100 mg
Pronanosome Nio-Cat
kladně nabité (vyšší stabilita)
24 lahviček, v každé 100 mg
Pronanosome Lipo-N
lipidické (biokompatibilita)
24 lahviček, v každé 100 mg
Pronanosome Lipo-Cat
lipidické kladně nabité (biokompatibilita, vyšší stabilita)
24 lahviček, v každé 100 mg
Pronanosome Thermo
citlivé na teplotu, uvolňují enkapsulovaný obsah při 42°C
24 lahviček, v každé 100 mg
Pronanosome pH
citlivé na pH, uvolňují enkapsulovaný obsah při pH nižším než 5,5
24 lahviček, v každé 100 mgPoužití nanovesikulů:

Doručení látek do buněk – nejlépe Pronanosome Lipo-Cat nebo Pronanosome Nio-Cat

Řízené doručení – nejlépe Pronanosome Thermo, nebo Pronanosome pH

Studie in vitro – všechny typy pronanosomů

Studie in vivo – nanovesikuly jsou rychle vychytávány z krve, pokud v ní mají zůstat déle, jsou potřeba jejich polyethylenglykolované varianty

Aktivní cílení – biokonjugovatelné nanovesikuly, nejlépe současně polyethylenglykolované, případně též fluorescenční

Transdermální přenos – nejlépe Pronanosome Lipo-N

Imunizace – využívá rychlého vychytání pomocí makrofágů a prezentace antigenu, nejlépe Pronanosome Lipo-Cat

Transfekce – nejlépe Transfectosome-NFlow Cytometry Kits

Flow Cytometry kits for use in diagnostic laboratories

new antibody formats

  • click here for the full list...
  • © 2003 EXBIO. All rights reserved.
    terms and conditions | privacy policy