System Certification ISO 9001:2000
Exbio Antibodies CZ / SK eShop
Abnova patří mezi největší světové výrobce protilátek. Tato firma je schopna měsíčně vyrobit 300 myších monoklonálních a 200 králičích polyklonálních protilátek, k čemuž využívá genomicko-proteomický přístup. Kromě toho nabízí celou řadu dalších biotechnologických produktů.Z nabídky firmy Abnova:

Monoklonální protilátky
Polyklonální protilátky
Konjugované protilátky
Sekundární a anti-tagové protilátky
Kuličky/barvy
Lyzáty/řezy
Protilátkové soupravy
Tkáňové arraye
Reagencie pro IHC a patologii
Hybridizace in situ
DNA/RNA/siRNA
Proteiny/peptidy
Protilátky MaxPab®
IVD
Cirkulující vzácné buňky

Systémy:
ClearCell® CX
CytoQuestTM CR
FetoQuestTM
InteractorTM
Protemist® DT II
Protemist® XE

Produkty pro diagnostiku In Vitro


Flow Cytometry Kits

Flow Cytometry kits for use in diagnostic laboratories

new antibody formats

  • click here for the full list...
  • © 2003 EXBIO. All rights reserved.
    terms and conditions | privacy policy