System Certification ISO 9001:2000
Exbio Antibodies CZ / SK eShop

   

Firma Biolegend se řadí mezi největší světové producenty imunologických reagencií, především v oblasti protilátek proti lidským a myším povrchovým antigenům a cytokinům.

  

Ceny produktů firmy Biolegend Vám rádi sdělíme telefonicky (+420 261 090 666) či e-mailem.

   

Biolegend

Dodací lhůty u produktů firmy Biolegend se pohybují okolo 1 - 2 týdnů.

  

 

ON-LINE katalog a vyhledávač produktů firmy BIOLEGEND

 
  

 
   

NOVINKY:

Epitope Tag Small Motif Antibody Sampler KitPotřebujete charakterizovat větší množství povrchových markerů vašich buněk? Šetřte čas i peníze a pořiďte si soupravu LEGENDScreen™!

LEGENDScreen™ je cenově výhodný nástroj pro robustní a rychlý screening povrchových markerů lidských a myších buněk.

Tato souprava obsahuje 332 protilátek proti lidským povrchovým markerům konjugovaných s PE a 10 myších, krysích a křeččích izotypových kontrol. Všechny protilátky byly pretitrovány na optimální koncentrace, umístěny do čtyř 96jamkových destiček a lyofilizovány.

Stačí jednoduchým způsobem rekonstituovat protilátky v destičkách a přidat analyzované buňky. Volné jamky lze využít pro vaše vlastní doplňující protilátky.

Součástí soupravy jsou též potřebné pufry a krytky destiček.
Zombie AquaTM a Zombie YellowTM - nové fluorescenční barvy pro oddělení živých a mrtvých buněk (zde).Th1 Research:
IL-27 and IL-12

IL-27 patří do rodiny IL-6/IL-12 cytokinů ; je produkovám zejména antigen-presenting buňkami, včetně makrofágů a dendritických buněk. IL-27 reguluje funkci T a NK buněk. V literatuře bylo popsáno, že IL-27 vyvolává rychlou klonální expanzi naïvních CD4+ T buněk, podporuje polarizaci  Th1 a produkci IFN-y v synergii s IL-12.

IL-12 je produkován myeloidními buňkami a DC’s jako odpověď na mikrobiální stimulaci (bakterie, houby, viry, intracelulární parazité). IL-12 reguluje Th1 diferenciaci a produkci IFNy. 

   Th1 Pathway

  

     Diferenciace makrofágů

   

     Makrofágy, podobně jako lymfocyty Th, diferencují do subpopulací buněk, které exprimují specifické soubory povrchových molekul a sekretují konkrétní kombinace cytokinů a chemokinů. Makrofágy klasického fenotypu M1 podporují protizánětlivé působení lymfocytů Th1, ve kterém se účastní cytokiny IL-12 a IL-23, zatímco makrofágy fenotypu M2 se účastní spíše protizánětlivých mechanizmů podporovaných Il-10. V závislosti na typu stimulace vznikají podtypy M2a, M2b a M2c, identifikovatelné podle spektra povrchových molekul a sekretovaných cytokinů. V nedávné době bylo zjištěno, že diferenciací ve fenotypu M1 a potlačení fenotypu M2 řídí transkripční faktor IRF5.

  
Nové produkty pro výzkum v oblasti Th1 Cytokinů

Alexa Fluor® 647 Anti-mouse IL-27 P28
 
LEGEND MAX™ Human IL-27 ELISA Kit With Pre-CoatedPlates
 
Recombinant Human IL-12 (p70) (carrier-free)
 
Human IL-12 (p70) ELISA MAX™ Deluxe
 
Recombinant Mouse IL-12 (p70) (carrier-free)
 
LEGENDMAX™ Mouse IL-12 P70 ELISA Kit With Pre-Coated Plates
 
Protilátky pro průtokovou cytometrii:

T-bet
 
Tim-3

  

Seznam speciálně purifikovaných protilátek LEAF™(Low Endotoxin, Azid Free) naleznete zde.

 

  • LEAF™ protilátky neobsahují konzervační látky, jsou sterilní a nízký obsah endotoxinu je verifikován LAL testem.
  • Použití pro funkční studie in vivo a in vitro.

          

Flow Cytometry Kits

Flow Cytometry kits for use in diagnostic laboratories

new antibody formats

  • click here for the full list...
  • © 2003 EXBIO. All rights reserved.
    terms and conditions | privacy policy